Účtovnícky slovník

Trojjazyčný odborný účtovnícky prekladový slovník. Anglicko-slovenský,slovensko-anglický, nemecko - slovenský, slovensko - nemecký, nemecko - anglický a anglicko - nemecký účtovnícky on-line slovník(prekladač),ktorý obsahuje viac ako 2 500 pojmov z oblasti účtovníctva, audítorstva, daňovníctva a súvisiacej právnej a obchodnej terminológie. V účtovníckom on-line slovníku (prekladači) nájdete tiež presný preklad položiek účtovnej závierky a mnohé ďalšie výrazy.